Učebnice, slovníky

Záložka obsahuje prehľad 45 slávnych vynálezcov vrátane ich portrétov a zobrazení ich najvýznamnejších vynálezov. Pre úplnosť nechýbajú dátumy vynálezov, národnosti vynálezcov a dátumy ich narodenia a úmrtia.
0.75 €
Pracovný zošit pre prváčikov s praktickými cvičeniami na písanie písmen, slov a viet. Vie vaše dieťa napísať jednotlivé písmenká tvoriace slová, napr. má, si, pa, ale, teta, Ola, otec, soľ, alebo vety Maja melie mäso. Ola má silu. Mila má laso. Oto má sito...
1.81 €
Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené.
0.75 €
Záložka obsahuje ukrajinskú abecedu vrátane výslovnosti a názorného obrázka.
0.75 €
Praktická záložka obsahuje prehľad tvarov préterita a perfekta najpoužívanejších nemeckých silných a zmiešaných slovies (česky).
0.75 €
Praktická záložka obsahuje tvary minulého času a minulého príčastia najpoužívanejších nepravidelných slovies.
0.75 €
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.
0.75 €
Praktická záložka obsahuje aktuálny prehľad 196 vlajok.
0.75 €
Praktická záložka obsahuje základné gramatické kategórie podstatných mien (pád, číslo, rod, životnosť), ďalej vzory a delenie podstatných mien.
0.75 €
Praktická záložka obsahuje tlačené a písané písmená ruskej abecedy vrátane výslovnosti a názorného obrázka.
0.75 €
Záložka obsahuje prehľad pádov a pádových otázok, prehľad vzorov podstatných mien (zadná strana).
0.75 €
Záložka obsahuje základné delenie prídavných mien a stupňovanie (zadná strana).
0.75 €
Prehľadne spracovaná slovenská abeceda s veselým obrázkom pri každom písmenku. Titul obsahuje tlačené i písané písmenká.
0.75 €
Prehľadne spracovaná násobilka do 110.
0.75 €
Praktická záložka obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov.
0.75 €
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.
0.75 €
Tématická učebná pomôcka pre predmet geografia.
0.76 €
Tématická učebná pomôcka pre predmet geografia.
0.76 €