Geografia, mapy, sprievodcovia

Všeobecnozemepisná mapa Českej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov – administratívna mapa, zemepisné rekordy ČR, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a hospodárstvo v aktuálnych číslach (v češtine).
1.32 €
Politická (predná strana) a všeobecnozemepisná mapa (zadná strana) Európy vrátane mapy EÚ. Obsahuje štátne vlajky európskych krajín, tabuľky s prehľadmi štátov podľa rôznych kritérií a tabuľky zemepisných rekordov.
1.32 €
Všeobecnozemepisná mapa Slovenskej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov (administratívna mapa, zemepisné rekordy Slovenska, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo, hospodárstvo v aktuálnych číslach).
1.32 €
anglicky, nemecky, francúzsky, maďarsky, španielsky , slovensky, rusky, japonsky a taliansky
1.52 €
Svazek č.88 Na 23 stranách osudy hradu a jeho pánů, 21 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k místu váží, půdorys s popisky, situace a posloupnost majitelů.
1.62 €
Hviezdna obloha - mapa lamino 50x35 cm
1.62 €
Ručne kreslený plán mesta Banská Bystrica, časť Sásová, Rudlová, Kostiviarska, v ktorom nájdete každú uličku a každý dom. Orientácia v tejto mape je oveľa ľahšia ako v klasickej mape, pretože presne vidíte ako vyzerá budova, pri ktorej stojíte. Súčasťou mapy...
1.89 €
Ručne kreslený plán mesta Brezno, v ktorom nájdete každú uličku a každý dom. Orientácia v tejto mape je oveľa ľahšia ako v klasickej mape, pretože presne vidíte ako vyzerá budova, pri ktorej stojíte. Súčasťou mapy je register ulíc a navigačná mriežka, kvôli...
1.89 €
Obecně zeměpisná mapa - 1:33 000 000
1.9 €
Svazek č.93 Na 19 stranách osudy hradu a jeho pánů, 23 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k místu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů.
2.01 €
Oboustranná mapa - na jedné straně pro motoristy průjezdní plán Prahy 1 : 65 000 s Praľským okruhem, názvy hlavních silnic a praľských čtvrtí včetně okolí Prahy, na druhé straně mapa ąirąího centra Prahy 1:15 000.
2.1 €
Svazek č.92 Na 27 stranách osudy hradu a jeho pánů od počátku do dnešních dnů, 34 fotografií, 3 kresby s podobou v minulosti, příběhy, jež se k hradu váží, půdorys s popisky, situace a seznam všech majitelů s erby některých z nich.
2.15 €
Krásnou a vkusnou mapu české historie nyní můžete zakoupit i samostatně za lidovou cenu čtyřicet devět korun. Díky této mapě se v české historii budete orientovat ještě lépe než doposud. Máte-li rádi Opráski sčeskí historje, nemůže vám tento graficky překrásně...
2.15 €
Mapa širšieho centra Bratislavy s registrom ulíc, vytlačená na kartóne, skladaná formou leporela. Mierka 1 : 15 000
2.19 €
Aktualizované vydání plánu Prahy v měřítku 1: 20 000, doplněné mapou České republiky v měřítku 1:1 000 000, průjezdním plánkem Prahy, schématem městské dopravy a správního uspořádání České republiky a tabulkou vzdáleností mezi největšími městy.
2.22 €
Všeobecnozemepisná mapa Slovenskej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov – administratívna mapa, zemepisné rekordy Slovenska, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a hospodárstvo v aktuálnych číslach.
2.27 €